De Dialoog Coöperatie

De Dialoog Coöperatie brengt verbinding tussen mensen waar verwijdering dreigt. Het gesprek is een belangrijk instrument om die humane verbinding tot stand te brengen. Het is per slot van rekening de meest elementaire vorm van communicatie. Vaak zijn we daar heel bedreven in. Toch blijkt het niet altijd even makkelijk. Naarmate overtuigingen en belangen groter worden, neemt onze neiging elkaar te willen overtuigen toe. We gaan een discussie aan en willen het pleit winnen. We verliezen de ander uit het oog. Verwijdering is dan het gevolg. Terwijl op heel veel plaatsen juist verbinding nodig is: overal waar wordt samengewerkt of samengeleefd. Hoe beter we elkaar begrijpen, hoe beter het ons gaat. De coöperatie zet zich in voor een dialoog die mensen bij elkaar brengt. 

Via de weg van luisteren, ‘diep’ luisteren, gaat De Dialoog Coöperatie op zoek naar wat de betrokkenen werkelijk beweegt en wat hen bindt. En als dat ‘geopenbaard’ wordt, dient zich altijd wel een weg aan, een verbinding. Die blijkt vaak minder ver weg dan mensen aanvankelijk, vanuit hun stellingname, dachten. 

De Dialoog Coöperatie begeleidt en vergemakkelijkt die dialoog en laat mensen, desgevraagd, inzien welke processen er in een gesprek allemaal spelen. De coöperatie doet dat met behulp van allerlei activiteiten waaronder training, coaching, advies, gespreksbemiddeling, (wetenschappelijk) onderzoek, theater, counseling, cursussen of vrijwilligerswerk. Alles is mogelijk. Overal.

Lees hieronder onze flyer:

folder de dialoogcoöperatie
folder-digitaal.pdf (277.56KB)
folder de dialoogcoöperatie
folder-digitaal.pdf (277.56KB)


Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de Coöperatie? 

Volg ons dan online of neem contact met ons op:

Annette Lubbers T 06 1216 6334, E Annette@dedialoogcooperatie.nl

Artwin Nuhn T 06 1195 9331, E Artwin@dedialoogcooperatie.nl

Of met onze coördinator:

Alwine Dijkstal T 06 5230 0996, E Alwine@dedialoogcooperatie.nl